ונטו

Whatsapp  Facebook
גלים ים רוח
0.8 - 1.3m מעל מותן רוח
33 kmh