פוליה

Whatsapp  Facebook
גלים ים רוח
0.1 - 0.2m פלטה רוח
12 kmh
0.2 - 0.3m ים נוח רוח
10 kmh
0.1 - 0.2m פלטה רוח
21 kmh
0.2 - 0.3m ים נוח רוח
14 kmh
0.1 - 0.2m פלטה רוח
14 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
20 kmh
0.1 - 0.2m פלטה רוח
20 kmh
0.1 - 0.2m פלטה רוח
20 kmh
0.1 - 0.2m פלטה רוח
21 kmh
0.1 - 0.2m פלטה רוח
12 kmh