פוליה

Whatsapp  Facebook
גלים ים רוח
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
14 kmh
0.3 - 0.4m ים נוח רוח
5 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
3 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
7 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
7 kmh
0.1 - 0.2m פלטה רוח
13 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
13 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
13 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
3 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
14 kmh