פוליה

Whatsapp  Facebook
גלים ים רוח
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
1 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
5 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
1 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
1 kmh
0.1 - 0.2m פלטה רוח
1 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
2 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
2 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
2 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
1 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
1 kmh