לאציו

Whatsapp  Facebook
גלים ים רוח
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
10 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
10 kmh
0.2 - 0.3m ים נוח רוח
8 kmh
0.2 - 0.3m ים נוח רוח
9 kmh
0.2 - 0.3m ים נוח רוח
9 kmh
0.2 - 0.3m ים נוח רוח
9 kmh
0.3 - 0.4m ים נוח רוח
9 kmh
0.2 - 0.3m ים נוח רוח
8 kmh
0.1 - 0.2m פלטה רוח
9 kmh