קמפניה

Whatsapp  Facebook
גלים ים רוח
0.3 - 0.4m ים נוח רוח
5 kmh
0.1 - 0.2m פלטה רוח
7 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
18 kmh
0.1 - 0.2m פלטה רוח
11 kmh