ליגוריה

Whatsapp  Facebook
גלים ים רוח
0.3 - 0.5m ים נוח רוח
8 kmh
0.3 - 0.4m ים נוח רוח
4 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
6 kmh
0.4 - 0.6m ים גלי רוח
9 kmh
0.2 - 0.3m פלטה רוח
9 kmh
0.4 - 0.6m ים גלי רוח
5 kmh
0.1 - 0.2m פלטה רוח
6 kmh