ליגוריה

Whatsapp  Facebook
גלים ים רוח
0.8 - 1.2m מעל מותן רוח
16 kmh
0.9 - 1.4m חזה רוח
16 kmh
0.2 - 0.3m פלטה רוח
14 kmh
0.6 - 0.9m ברך רוח
10 kmh
0.3 - 0.5m ים נוח רוח
2 kmh
0.8 - 1.3m מעל מותן רוח
11 kmh
0.1 - 0.2m פלטה רוח
6 kmh