מארקה

Whatsapp  Facebook
גלים ים רוח
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
19 kmh
0.1 - 0.2m ים גלי רוח
23 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
12 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
19 kmh