תחזית מצב הים, גלים ורוח

Argentine Belgium Brasil Chile Costa Rica France Israel Italy Mexico Netherlands New Zealand Panama Philipines Portugal South Africa Spain Sri Lanka Thailand Uruguay
גלים ים רוח
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
16 kmh
0.3 - 0.4m ים נוח רוח
6 kmh
1.2 - 1.9m ראש רוח
16 kmh
0.1 - 0.2m פלטה רוח
7 kmh
0.1 - 0.2m פלטה רוח
9 kmh
0.4 - 0.7m קרסול רוח
1 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
9 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
6 kmh
1.1 - 1.7m כתף רוח
15 kmh
0.5 - 0.8m ברך רוח
3 kmh
0.3 - 0.5m ים גלי רוח
23 kmh
0.3 - 0.4m ים נוח רוח
12 kmh
0.2 - 0.3m ים נוח רוח
13 kmh
1.6 - 2.5m פעמיים ראש רוח
4 kmh
0.3 - 0.4m ים נוח רוח
4 kmh
0.4 - 0.7m קרסול רוח
16 kmh
0.3 - 0.5m ים נוח רוח
5 kmh
0.1 - 0.2m פלטה רוח
17 kmh
0.4 - 0.7m קרסול רוח
11 kmh