סיציליה

Whatsapp  Facebook
גלים ים רוח
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
7 kmh
0.1 - 0.2m פלטה רוח
5 kmh
0.1 - 0.2m פלטה רוח
14 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
11 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
8 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
3 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
8 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
4 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
6 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
6 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
3 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
9 kmh