סיציליה

Whatsapp  Facebook
גלים ים רוח
0.3 - 0.4m ים נוח רוח
6 kmh
0.3 - 0.4m ים נוח רוח
13 kmh
0.1 - 0.2m פלטה רוח
10 kmh
0.3 - 0.5m ים נוח רוח
10 kmh
0.1 - 0.2m פלטה רוח
18 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
11 kmh
0.3 - 0.4m ים נוח רוח
18 kmh
0.1 - 0.2m פלטה רוח
8 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
2 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
2 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
11 kmh
0.2 - 0.3m ים נוח רוח
6 kmh