אברוצו

Whatsapp  Facebook
גלים ים רוח
0.3 - 0.4m ים נוח רוח
8 kmh
0.3 - 0.5m ים נוח רוח
6 kmh