סאוטה

Whatsapp  Facebook
גלים ים רוח
0.4 - 0.6m ים גלי רוח
9 kmh