אנדלוסיה

Whatsapp  Facebook
גלים ים רוח
0.3 - 0.4m ים נוח רוח
6 kmh
0.2 - 0.3m פלטה רוח
7 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
6 kmh
0.3 - 0.5m ים נוח רוח
4 kmh
0.3 - 0.4m ים נוח רוח
6 kmh
0.7 - 1.1m מעל מותן רוח
8 kmh
0.3 - 0.4m ים נוח רוח
11 kmh
0.3 - 0.4m ים נוח רוח
6 kmh
0.3 - 0.4m ים נוח רוח
5 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
6 kmh
0.3 - 0.4m ים נוח רוח
4 kmh
0.3 - 0.4m ים נוח רוח
5 kmh
0.3 - 0.4m ים נוח רוח
5 kmh
0.3 - 0.4m ים נוח רוח
6 kmh
0.3 - 0.4m ים נוח רוח
6 kmh
0.3 - 0.5m ים נוח רוח
4 kmh
0.3 - 0.4m ים נוח רוח
6 kmh