קנטבריה

Whatsapp  Facebook
גלים ים רוח
0.1 - 0.2m פלטה רוח
18 kmh
0.4 - 0.7m קרסול רוח
16 kmh