ברטאן

Whatsapp  Facebook
גלים ים רוח
0.3 - 0.5m ים נוח רוח
13 kmh
0.2 - 0.3m ים נוח רוח
18 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
12 kmh
0.1 - 0.2m פלטה רוח
16 kmh
0.1 - 0.2m פלטה רוח
10 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
12 kmh