ברטאן

Whatsapp  Facebook
גלים ים רוח
0.1 - 0.2m פלטה רוח
15 kmh
0.1 - 0.2m פלטה רוח
26 kmh
0.2 - 0.3m ים נוח רוח
16 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
14 kmh
0.2 - 0.3m ים נוח רוח
11 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
16 kmh