ברטאן

Whatsapp  Facebook
גלים ים רוח
0.7 - 1.1m מעל מותן רוח
13 kmh
0.3 - 0.5m ים נוח רוח
12 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
1 kmh
0.1 - 0.2m פלטה רוח
15 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
11 kmh
0.1 - 0.2m ים נוח רוח
13 kmh
0.1 - 0.2m פלטה רוח
15 kmh