פיי דה לה לואר

Whatsapp  Facebook
גלים ים רוח
0.2 - 0.3m ים נוח רוח
12 kmh
0.2 - 0.3m ים נוח רוח
12 kmh
0.3 - 0.4m ים נוח רוח
13 kmh
0.2 - 0.3m ים נוח רוח
11 kmh
0.3 - 0.5m ים נוח רוח
13 kmh