פיי דה לה לואר

Whatsapp  Facebook
גלים ים רוח
0.2 - 0.3m ים נוח רוח
8 kmh
0.3 - 0.4m ים נוח רוח
8 kmh
0.4 - 0.6m ים גלי רוח
8 kmh
0.2 - 0.3m ים נוח רוח
6 kmh
0.4 - 0.7m קרסול רוח
9 kmh